ข่าวกิจกรรมนารี2

  • การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVid 19) มีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศ ...
    ส่ง 28 เม.ย. 2564 21:48 โดย มหิศธร ชุมแสง
  • แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว ...
    ส่ง 28 เม.ย. 2564 22:23 โดย มหิศธร ชุมแสง
  • Untitled
    ส่ง 28 เม.ย. 2564 21:50 โดย มหิศธร ชุมแสง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 236 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มงานวิชาการ

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า วิชาการ

กลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า งานบุคคลและงบประมาณ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กิจการนักเรียน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า บริหารทั่วไป

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ


ปฏิทินปฏิบัติงาน นารี๒