๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

โพสต์30 ต.ค. 2563 19:15โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 23 ตุลาคม
 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำโดยนางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ ที่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


๒๓ ตค ๖๓ วันปิยะมหาราช

Comments