ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์8 พ.ย. 2561 20:41โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 01:05 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 งานกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล2 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวัดป่าดงใหญ่ บ้านวังอ้อ อ.เขื่องใน มาเป็นวิทยากร
Comments