จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่สถานพินิจฯ

โพสต์7 ต.ค. 2558 02:05โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2558 02:07 ]
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 งานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล2 นำโดยครูยุพาพร  ชุมแสง ครูสลักจิตร  ลือชา  ครูสุกัญญา  ทวีพันธ์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนใจจากน้องๆในสถานพินิจเป็นอย่างมาก
Comments