จัดนิทรรศการ นครแห่งการอ่าน

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:43โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 00:44 ]
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดนิทรรการส่งเสริมการอ่านร่วมกับหน่วยงานต่างของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับการประเมินเมื่องต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

นครแห่งการอ่าน ๓กค

Comments