จุลกฐิน ณ วัดไชยมงคล

โพสต์30 ต.ค. 2563 19:26โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ งานโรงเรียนและชุมชนได้นำนักเรียนร่วมสืบสานงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 12 ประจำปี 2563 ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน “ตามฮอยธรรม นำฮอยบุญ” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชยมงคลและหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ วัดไชยมงคลอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีใน หมู่พุทธศาสนิกชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

๓๐ ตค ๖๓ จุลกฐิน

Comments