ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็ก

โพสต์20 ก.ค. 2561 22:35โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2561 22:37 ]
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 โรงเรียนนารีนุกูล2 ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 5 ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนโดย กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล2


Comments