ไหว้ครู ๖๑

โพสต์7 มิ.ย. 2561 20:54โดยมหิศธร ชุมแสง
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานกิจกรรมโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยมีครูอัญชัญ จิววัฒนารักษ์ ครูอาวุโส เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูComments