การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โพสต์7 พ.ค. 2563 01:24โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 01:39 ]
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สพฐ. ได้จัดการอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยคณะบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้รับชมทางช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


๗ พค ๖๓ อบรมทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลhttps://drive.google.com/drive/folders/1507NLXkI-pZ7mevF1zl6Dzp_CTH0nKOG?usp=sharing
Comments