วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยนางนิษฐ์วดี  พิชญ์พีระกุล นางพิสมัย  กีฬา  นางสุพร  แต่งประกอบ และนางทัศนีย์  อยู่คงAwesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)