แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน๖๑

โพสต์16 ธ.ค. 2561 23:56โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๘ ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดยเข้าร่วมแข่งขัน ๔ รายการ คือ หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย Comments