แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตฯ

โพสต์10 พ.ย. 2562 20:17โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๘ พฤศจิกายน โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จำนวน ๒๗ รายการ โดยสามารถได้ลำดับที่ ๑ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ๕ รายการ คือ การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.ปลาย การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น ม.ปลาย และการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ม.ปลาย


แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต ๘ พย ๖๒

Comments