ค่ายหนังสือเล่มเล็ก

โพสต์13 ม.ค. 2564 03:34โดยมหิศธร ชุมแสง
งานห้องสมุด และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดค่ายหนังสือเล่มเล็กที่หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีนักเรียนชั้น ม.๑และม.๔ เข้ารับการฝึกทำหนังสือเล่มเล็ก มีพี่ ม.ปลายเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ 


๒๔ ธค ๖๓ ค่ายเล่มเล็ก

Comments