วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมกับงานห้องสุมดและ เจ็ดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็กประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยมีนักเรียนชั้น ม.6 เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรประจำกลุ่ม