ค่ายหนังสือเล่มเล็ก ๖๑

โพสต์15 ก.ย. 2561 21:44โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๐-๑๑กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับ ๘กลุ่มสาระ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็กที่ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยมีพี่ ม.๖ เป็นวิทยากรนำน้องๆ ทำหนังสือเล่มเล็กปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมนี้ถิอว่าเป็นกิจกรรมเด่นที่ชาวนารี๒ จัดทำทุกปี
Comments