ค่ายหนังสือเล่มเล็ก ๖๒

โพสต์7 ส.ค. 2562 05:04โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็ก โดยให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ฝึกปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก บูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีพี่ ม.๖เป็นพี่เลี้ยง เป้าหมายคือนักเรียนได้จัดทำหนังสือเล่มเล็กสำเร็จเป็นรูปเล่ม ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๙ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ 


ค่ายเล่มเล็ก

Comments