ค่ายคณิตศาสตร์

โพสต์24 ส.ค. 2562 21:36โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2562 21:47 ]
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิทยากรจากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีฐานกิจกรรม ๒๓ ฐาน ดังนี้ฐานที่ 1   จากจุดถึงจุด(3 ดาว) ฐานที่ 2   ภาพลึกลับ(3 ดาว) ฐานที่ 3   คณิตศาสตร์ศิลป์(5 ดาว) ฐานที่ 4   พับกระดาษ(5 ดาว)           ฐานที่ 5   แทนแกรมวัดไอคิว(1 ดาว)              ฐานที่ 6   แทนแกรมวัดไอคิวแฝด(2 ดาว) ฐานที่ 7   แทนแกรมจัตุรัสมหัศจรรย์ (2 ดาว)                ฐานที่ 8   แทนแกรมรูปวงกลม(3 ดาว) ฐานที่ 9   แทนแกรมเจ็ดมหัศจรรย์ ( 2 ดาว) ฐานที่ 10 แทนแกรมรูปหัวใจ(2 ดาว)    ฐานที่ 11 หกสหายพาเพลิน(2 ดาว)         ฐานที่ 12 ตามเป้านะ(1 ดาว) ฐานที่ 13 เกม 24 (1 ดาว)   ฐานที่ 14 180  ไอคิว(2 ดาว)   ฐานที่ 15 คณิตคิดเร็ว(2 ดาว) ฐานที่ 16  ฝึกสมองลองคิด(2 ดาว)            ฐานที่ 17 ปัญหาแปลก ๆ (3 ดาว) ฐานที่ 18  ฉันคือใคร (3 ดาว) ฐานที่ 19 คณิตคิดสนุก(5 ดาว) ฐานที่ 20
KEN  KEN(3 ดาว) ฐานที่ 21 EASY MATH×MATH(3 ดาว) ฐานที่ 22 MEDIUM MATH×MATH(5 ดาว) ฐานที่ 23 เกมคอมพิวเตอร์(3 ดาว)

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ ได้รับดาว 122 ดาว คือ นายสมศักดิ์  บุญสูง ม.5. 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรม ๑๐ ฐาน คือ  ฐานแข่งความเร็ว(คณิตศาสตร์แรลลี่)  จุดที่  1ชั่งผลแตงกวา  จุดที่  2 ลูกคุณนาย จุดที่  3 ลุงมีข้ามคลอง จุดที่  4  ถังมีรู จุดที่  5 นกยูงกับหมูป่า  จุดที่  6 เลขคณิตคิดง่าย  จุดที่  7 นับสัตว์  จุดที่  8 ราคาเสื้อ  จุดที่  9 ลขติดกันไม่ติดกัน  จุดที่ 10 ปีนบ่อ 
และวันนี้เป็นวันเกิดเด็กหญิงมัณทนา สดชื่น คุณครูได้มอบของขวัญวันเกิด หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ

ค่ายคณิตศาสตร์

Comments