ค่ายโค้ดดิ้ง

โพสต์9 ก.ย. 2562 00:56โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดเข้าค่ายโค้ดดิ้ง มีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์ จารุจิตรเป็นประธาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้การเรียนโปรแกรมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี คือนายอภิวัฒน์  วงศกัณหา และอักษรเจิรฺญทัศน์ คือนายอโนชา  มุ้ยมี  นายวิทย์นิธิ สมพีระกุล นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม และมีความสุขในการเข้าค่าย


ค่ายโค้ดดิ้ง

Comments