ค่ายคุณธรรม

โพสต์10 พ.ย. 2562 19:22โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานกิจการนักเรียนได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม ให้กับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยมี ผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร เป็นประธาน ในการจัดอบรม
ค่ายคุณธรรม

Comments