ค่ายลูกเสือปี ๒๕๖๓

โพสต์12 ก.พ. 2563 21:50โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียน โดยระดับชั้น ม.๓ เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหาราบที่๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ม. ค่ายลูกเสือยาเสพติด ม.๑ การจัดการค่าย ณ โรงเรียนนารีนุกูล๒
๖-๗ กพ ๖๓ ค่ายลูกเสือ

Comments