ค่ายภาษาต่างประเทศ

โพสต์24 ม.ค. 2562 21:05โดยมหิศธร ชุมแสง
วันเสาร์ที่๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย International Languages Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยมีวิทยากรเป็นเจ้าของภาษา นักเรียนมีความสนุกสนานและได้ความรู้มากมาย

Comments