ค่ายภาษาต่างประเทศ

โพสต์6 ก.พ. 2563 00:02โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน โดยมีเจ้าของภาษามาเป็นวิทยากรอย่างหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน นักเรียนได้ฝึกภาษาจากเจ้าของภาษา อย่างสุนกเพลิดเพลิน

๕ กพ ๖๓ ค่ายภาษาต่างประเทศ

Comments