ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์1 ก.พ. 2559 00:37โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 00:37 ]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษครูนารีนุกูล๒ โดยมีอาสาสมัครจากออสเตรเลีย มาเป็นวิทยากร เป็นการเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านภาษาให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล๒


Comments