ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์10 ก.ค. 2559 23:02โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 7 กรกรฎาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดเข้าค่ายภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒Comments