ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:45โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไ้ด้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย โดยมีวิทยากร มายา จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร นักเรียนได้้ความรู้ และสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษComments