ค่ายเรื่องสั้น

โพสต์17 ธ.ค. 2563 19:41โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 20:13 ]
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานวิชาการ โดยกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดกิจกรรมค่ายเรื่องสั้น ณ ห้องโสตทัศนศึุกษา โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยคัดเลือกตัวแทนแต่ละห้องๆละ ๕ คน มารับความรู้ในการเขียนเรื่องสั้นแล้วลงมือเขียนเรื่องสั้้นจนสำเร็จ 

๑๔ ธค ๖๓ ค่ายเรื่องสั้น

Comments