ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่อาชีพ

โพสต์3 ธ.ค. 2562 23:26โดยมหิศธร ชุมแสง
   
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนวร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสู่อาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล๒ มีวิทยากรให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานฝึกปฏิบัติอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้จาการฝึกปฏิบัติจริง สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

Comments