ค่ายศิลปะ

โพสต์24 ธ.ค. 2562 19:24โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานวิชาการโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์ การวาดภาพ และดนตรี จากวิทยากรที่มีความชำนาญ ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง สนุกสนาน มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายศิลปะ

Comments