ค่ายส่งเสริมการอ่าน(หนังสือเล่มจิ๋ว)

โพสต์4 ก.ค. 2559 18:56โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย จัดค่ายส่งเสริมการอ่าน การจัดทำหนังสือเล่มจิ๋วจาก สารานุกรม,สำนวนไทย, อิศรญาณภาษิต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน มาคิดวิเคราะห์ และจัดทำผลงานออกมาได้อย่างน่าภูมิใจ ได้หนังสือเล่มจิ๋วที่น่าสนใจ จำนวน ๖๗ เล่ม
Comments