ค่ายส่งเสริมการอ่าน ปี ๒๕๖๒

โพสต์2 ธ.ค. 2562 20:55โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2562 05:20 ]
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดค่ายส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณห้องโสตโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยมีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตรเป็นประธานเปิดการเข้าค่าย ซึ่งค่ายนี้นักเรียนจะได้ฝึกทำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีพี่ม.๖เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

เกียรติบัตรนักเรียน  https://drive.google.com/drive/folders/1uaoqPpJeGH6hR6rJnr-37-W7MTLFi13Pค่ายส่งเสริมการอ่าน

Comments