ค่ายวิทยาศาสตร์

โพสต์5 ก.พ. 2563 23:48โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ม.๑ เพื่อให้ความรู้ในการทดลองและสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

๕ กพ ๖๓ ค่ายวิทยาศาสตร์

Comments