ค่ายอาเซียน

โพสต์23 ส.ค. 2562 22:01โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาเซี่ยขึ้นที หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒ มีกิจกรรมอันหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมของอาเซียน

ค่ายอาเซียน


Comments