ค่ายเยาวชนคนรักหนังสือ

โพสต์11 ม.ค. 2560 23:31โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 12 มกราคม 2560 งานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล2 ได้จัดเข้าค่ายเยาวชนคนรักหนังสือให้กับยุวทูตการอ่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุห้องเรียน มาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ยุวทูตการอ่านมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อไป

Comments