ค่ายเยาวชนคนรักหนังสือ๖๒

โพสต์22 ก.ย. 2562 21:50โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ งานห้องสมุดและฝ่ายวิชาการได้จัดค่ายเยาวชนคนรักหนังสือขึ้น เพื่อให้ยุวฑูตการอ่านนำเอาความรู้ที่ได้รับจาการเข้าค่ายไปจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยคัดเลือกตัวแทนห้อง จำนวน ๑๐ คนเป็นยุวฑูตการอ่าน มีพี่ ม.๕ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร เป็นประธานในการเข้าค่ายครั้งนี้
ค่ายเยาวชนคนรักหนังสือ

Comments