โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โพสต์2 ต.ค. 2562 01:41โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๘ กันยานยน ๒๕๖๒ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ทำพิธีปิดโครงการออกกำลังการยเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ มีพิธีมอบรางวัล ให้กับทีมแข่งขันเต้นแอโรบิก ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ซึ่งนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการออกกำลังที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ ขอคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน ๘,๐๐๐ บาทออกกำลังกาย


Comments