โครงการ ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก

โพสต์3 เม.ย. 2563 02:05โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2563 00:13 ]
 
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำโดยผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร ได้จัดทำโครงการ"ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก" โดยมีคุณครู ได้มาจัดทำ Face Shield 
 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นารีนุกูล๒ ได้Face Shieldจำนวน ๒๐๐ ชิ้น แจกให้บุคลากรในโรงเรียนจำนวน ๒๕ ชิ้น และบริจาคให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๗๕ ชิ้น๓ เมย ๖๓ ทำด้วยรัก มอบด้วยใจ

Comments