โครงการอ่านเพื่อแม่

โพสต์28 ก.ย. 2559 01:21โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 02:56 ]
เมื่อวันที่ 27 กันยานยน 2559 เวลา 11.00 น. ได้มีการประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อจัดซื้อหนังสือ ตามโครงการอ่านเพื่อแม่ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2559 โดยมีตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเข้าร่วมประชุม โดยมีแนวปฏิบัติร่วมกันคือให้ส่งตัวแทนไปเลือกซื้อหนังสือที่ร้านซีเอ็ดบุ็ค สาขาเอสเคหอนาฬิกา ในวงเงิน ห้าหมื่น อีกห้าหมื่นให้เลือกจากรายการของบริษัทนานมีบุ้คComments