กิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

โพสต์7 ส.ค. 2563 02:21โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโดยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ ได้กิจกรรม
รณรงค์“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. วันที่18 กรกฎาคม กระตุ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทันตสุขนิสัยที่ดีโดยการเรียนรู้วิธีแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดตามเกณฑ์สากล เพื่อส่งผลให้ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”


๗ สค ๖๓ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

Comments