กิจกรรม ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก

โพสต์10 ม.ค. 2562 23:50โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่  8 มกราคม 2562 งานอนามัยโรงเรียนนารีนุกูล 2 ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ ลด ละเลิก ใช้ถุงพลาสติก โดยให้นักเรียน ครู หันมาใช้ถุงผ้าแทน

Comments