กิจกรรมเพาะกล้านักอ่าน

โพสต์19 พ.ย. 2558 21:20โดยมหิศธร ชุมแสง
วันนี้ 20พฤศจิกายน 2558 งานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล2 ได้นำยุวทูตการอ่านไปจัดกิจกรรมเพาะกล้านักอ่านที่ศูนย์พัฒนา่เด็กเล็กตำบลหัวเรือ โดยยุวทูตการอ่านได้พาน้องทำกิจกรรม พาน้องอ่านหนังสือ ครูได้พบปะผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้กับบุตรหลาน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างดียิ่ง
Comments