กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเชิงบวกในสถานศึกษา

โพสต์20 ก.ค. 2561 22:41โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2561 22:44 ]
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 โรงเรียนนารีนุกูล2 ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 5 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเชิงบวกในสถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนโดย กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ หอ้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล2Comments