กิจกรรมวันชาติ

โพสต์3 ธ.ค. 2562 23:40โดยมหิศธร ชุมแสง
 
งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมวันพ่อและวันชาติให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติ และ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


วันชาติ ๕ ธค

Comments