กีฬาภายใน ๖๑

โพสต์17 ธ.ค. 2561 00:03โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยและนิสัยการออกกำลังกายให้กับนักเรียน
Comments