กีฬาภายใน ปี ๒๕๖๒

โพสต์28 พ.ย. 2562 23:20โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด กิจกรรมการเชียร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านกีฬาและออกกำลังกาย เกิดให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬาภายใน

Comments