ทัศนศึกษา ๓/๒

โพสต์24 ธ.ค. 2562 19:36โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 20:12 ]
วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักเรียนห้อง ๓/๒ จำนวน ๒๙ คน พร้อมครูที่ปรึกษา ๔ คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาจิมทอมป์สันฟาร์ม และศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน


๓ทับ๒ จ้าวหลาว


Comments