มอบเกียรติบัตร วิทยากร รร.ศรีศาสนวิทยา

โพสต์24 ธ.ค. 2562 20:11โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เนื่องในโรงเรียนศรีศสนาวิทยา วัดด้ามพร้า ได้มาเรียนรู้และฝึกการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก และเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัล จึงมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับทีมวิทยากรนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล๒มอบเกียรติบัตร รร ศรีศาสนวิทยา

Comments