มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:24โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  งานแนะแนวคุณครูสลักจิตร ลือชา ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนจำนวน ๗ ทุน ได้แก่ เด็กชายยุทธนา สิทธิจินดา เด็กชายศุภกฤต ชูหา  เด็กหญิงชุติมณฑน์ พิมพ์หล่อ  เด็กหญิงณัฏฐิชา ทิพย์โอสถ  เด็กชายรัฐภูมิ ประสมจันทร์  ม. 2/1   เด็กชายกรวีร์ สุจริต  ม. 2/2 และ เด็กชายจรณชัย กองกูล ม. 3/1 ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีนางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษาเป็นตัวแทนมอบเงิน ซึ่งในการนี้เด็กชายรัฐภูมิ ประสมจันทร์  ชั้น ม. 2/1  ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง โรงเรียนนารีนุกูล๒ นำโดยผู้อำนวยการธัญญาภรณ์ จารุจิตร  คุณครูสลักจิตร  ลือชา และครูสันติ  กลมลี ได้เดินทางไปมอบเงินให้ถึงบ้าน

๙ กย ๖๓ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

Comments