มอบรางวัลวันวิทย์

โพสต์30 ส.ค. 2561 02:11โดยมหิศธร ชุมแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
Comments