มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

โพสต์13 ธ.ค. 2563 18:35โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา08.40-10.40น.  งานแนะแนวโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. จำนวน24ทุนๆละ2,000บาท 24ทุน และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สพฐ. ทุนละ1,500บาท จำนวน42ทุน. โดยผู้อำนวยการนางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุน ขอบคุณครูที่ปรึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณงานอาคารสถานที่และงานการเงินที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้เสียสละเวลามาเพื่อร่วมพิธี

๙ ธค ๖๓ มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน


Comments