มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ๑ /๖๑

โพสต์15 ก.ย. 2561 22:04โดยมหิศธร ชุมแสง
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ งานแนะแนวโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานจำนวน ๗๔ รายมาชี้แจงการใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และลงลายมือชื่อรับเงินปัจจัยพื้นฐาน
Comments